Make your own free website on Tripod.com

บทที่ 9

หญิงและชาย

กราฟการเจริญเติบโตของคน

 

 

 

กราฟช่วงที่ 1  เส้นกราฟเกือบจะเป็นเส้นตรง เพราะเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตน้อย

กราฟช่วงที่ 2  การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากเส้นกราฟที่ชันขึ้นมา

กราฟช่วงที่ 3  มีการเจริญเติบโตน้อยมากเกือบจะคงที่

*  หัวใจจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่ เมื่ออายุ 20 ปี

*  สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ 5 ปี ไม่มีการเพิ่มเซลล์สมอง แต่มีการขยายขนาดของเซลล์

*  ทารกที่ถูกรบกวนให้ตื่นบ่อย จะทำให้การเจริญของเส้นใยประสาทไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการทางสติปัญญาของเขาในเวลาต่อมาด้วย

*  ยีน คือ หน่วยที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต

การสืบพันธุ์

    ต่อมใต้สมองอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองใหญ่ หลั่งฮอร์โมนกระตุ้นต่อมเพศ

*  ต่อมเพศผู้ชาย คือ อัณฑะ

*  ต่อมเพศผู้หญิง คือ รังไข่

 

 

 

 

การสืบพันธุ์เพศชาย

 

 

 

 

หลอดสร้างอสุจิ à หลอดเก็บอสุจิ à หลอดนำอสุจิ à ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ à ต่อมลูกหมาก

*  อัณฑะ ทำหน้าที่ผลิตตัวอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย

*  หลอดสร้างอสุจิ พอสร้างแล้วจะเก็บไว้ที่หลอดเก็บอสุจิและลำเลียงผ่านหลอดนำอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ เซลล์อสุจิมีอาหารสะสมอยู่น้อย ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงจะสร้างของเหลวทำหน้าที่เป็นน้ำเลี้ยงให้อาหาร และทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับเซลล์อสุจิ และน้ำอสุจิจะขับออกมา

*  เด็กจะเริ่มเซลล์อสุจิ เมื่อ 12-13 ปี

*  อาหารของอสุจิจะเป็นพวกน้ำตาลฟรัคโตส

*  ต่อมลูกหมากจะหลั่งสารบางชนิดเข้าสู่ท่อปัสสาวะปนกับน้ำเลี้ยงอสุจิ

 

การสืบพันธุ์เพศหญิง

 

 

*  รังไข่มี 2 อันอยู่คนละข้าง

*  มดลูก ทำหน้าที่ผลิตไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง

*  ปกติไข่จะสุกเดือนละ 1 ใบ ออกจากรังไข่ทุกรอบเดือน เรียกว่า การตกไข่ เกิดขึ้นในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน แล้วเคลื่อนไปท่อนำไข่ ถ้ามีอสุจิเข้าไปผสม เซลล์ไข่ที่ผสมจะเคลื่อนไปที่มดลูก เพื่อเตรียมฝังตัวและเจริญเติบโต

*  มดลูกมีขนาดประมาณผลชมพู่จะขยายขนาดผนังด้านในหนาขึ้น และมีหลอดเลือด ถ้าเซลล์ไม่ได้ผสมจะสลายตัวไหลออกทางช่องคลอด เรียกว่า ประจำเดือน

*  ไข่มีขนาดใหญ่กว่าอสุจิ ไข่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวอสุจิต้องใช้กล้องจุลทรรศน์

*  ประจำเดือนมีประมาณ 3-6 วัน เดือนละ 60-90 ลบ.ซม. ผู้หญิงจึงต้องการธาตุเหล็กมาก

*  อสุจิจะเข้าไปในช่องคลอดและผสมบริเวณท่อนำไข่ ปกติไข่ 1 เซลล์ผสมกับอสุจิ 1 เซลล์ ภายในเวลา 10-12 ชม. นิวเคลียสอสุจิรวมกับนิวเคลียสของไข่เกิดการปฏิสนธิประมาณ 30-37 ชม. และเริ่มจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์  2เซลล์เป็น 4 เซลล์ และเคลื่อนที่ไปฝังที่มดลูกและเรียกระยะนี้ว่า เอ็มบริโอ

ตลอดชีวิตของหญิงคนหนึ่งจะมีการผลิตไข่เฉลี่ยแล้วกี่ใบ  มีวิธีการดังนี้

      หญิงเริ่มมีการตกไข่ครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี จนกระทั่งอายุ 50 ปี

         เป็นเวลา  50 – 13 = 37 ปี  แต่ละปีมีการตกไข่ 12 ใบ

         ดังนั้น จึงมีการตกไข่ทั้งหมด  =  37 x 12  ใบ

                                              =  444     ใบ    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


เอ็มบริโอ

*  ทารกอายุ 3 สัปดาห์ เริ่มมีหัวใจ สมอง และไขสันหลัง

*  4 สัปดาห์ เริ่มมีตา ปุ่มแขนขา

*  6 สัปดาห์ เริ่มมีหู

*  7 สัปดาห์ เริ่มมีเพดานในปาก

*  มีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุ 8 สัปดาห์ จะมีลักษณะเหมือนคนกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็ง

*  อายุประมาณ 38 สัปดาห์ จึงคลอดออกมาเป็นทารก

*  ท้องนอกมดลูก คือ ไข่ปฏิสนธิที่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่

*  หลังคลอด 2-3 วัน น้ำนมแม่จะเป็นน้ำนมน้ำเหลือง

ฝาแฝดมี 2 ประเภท

1. แฝดร่วมไข่  แฝดที่เกิดจากเซลล์เดียวกัน เกิดจากไข่ 1 เซลล์ผสมกับอสุจิ 1 เซลล์

2. แฝดต่างไข่  เกิดจากไข่ 2 ใบ คือ ไข่ 2 เซลล์ผสมกับอสุจิ 2 เซลล์

 

 

 

 

 


                                              

 

 

 

 

*  การแท้ง หมายถึง การที่ทารกคลอดก่อน 28 สัปดาห์

*  คลอดก่อนกำหนด หมายถึง ในช่วงอายุ 28 สัปดาห์ – 37 สัปดาห์

*  เอ็มบริโอมีอวัยวะครบเมื่ออายุ 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน

*  หน่วยพันธุ์กรรมหรือยีนของแต่ละลักษณะจะมีอยู่เป็นคู่ๆ บนโครโมโซม ซึ่งอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์แต่ละเซลล์

*  โครโมโซมในคนมี 23 คู่ ยีนก็มีอยู่เป็นคู่ๆ

                                                       

                                                        ยีน                

 

 

 

                                                            โครโมโซม

 

*  ชายหรือหญิงที่มีผิวปกติโดยไม่มียีนผิวเผือกแฝงอยู่เลยแต่งงานกับชายหรือหญิงที่มีผิวเผือก ลูกจะไม่มีโอกาสมีผิวเผือกเลย แต่ถ้าชายหรือหญิงที่มีผิวปกติ โดยมียีนผิวเผือกแฝงอยู่ แต่งงานกัน  โอกาสที่ลูกแต่ละคนของชายหรือหญิงคู่นี้จะมีผิวปกติเป็น 3 ใน 4 ส่วน หรือร้อยละ 75 และผิวเผือก 1 ใน 4 ส่วน หรือร้อยละ 25

การผสมเทียม

    คือ การใช้อสุจิเพศชายฉีดเข้าไปที่คอมดลูก

เด็กหลอดแก้ว

    นำเซลล์ไข่ออกจากรังไข่มาผสมอสุจิภายนอกร่างกาย เมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วจึงฉีดกลับไปทางช่องคลอดของฝ่ายหญิง

    เด็กหลอดแก้วไทยคนแรกเกิด 15 สิงหาคม พ.ศ.2530 เพศชาย ส่วนเด็กหลอดแก้วคนแรกของโลก คือ หลุย บราวน์ เป็นคนอเมริกันเพศหญิง พ.ศ.2521

การทำกิ๊ฟ

    แพทย์ให้กินฮอร์โมนกระตุ้นให้เซลล์ไข่ตกตรงตามเวลาที่เคยมีรอบเดือน แพทย์จะกะเวลาว่าไข่จะสุกพร้อมที่จะตกจากรังไข่ จึงตรวจดูจำนวนเซลล์ไข่ที่สุก ถ้าเป็นไปตามที่คาด แพทย์จะเจาะหน้าท้องของผู้ต้องการมีบุตร แล้วดูดเซลล์ไข่เข้าไปในหลอดฉีด จากนั้นบรรจุอสุจิที่เตรียมไว้โดยมีฟองอากาศคั่น แล้วฉีดไข่และอสุจิในหลอดกลับเข้าไปในท่อนำไข่ ถ้าไข่ได้รับการผสมจะเคลื่อนไปฝังตัวในมดลูก ถ้าไม่ได้รับการผสมก็จะสลายไป

การให้กำเนิดเพศหญิงหรือเพศชายขึ้นกับโครโมโซมเพียงคู่เดียว ถ้าเป็นเพศชายโครโมโซมคู่ดังกล่าวจะเป็น xy ถ้าเป็นเพศหญิง xx    

 

จัดทำโดย 

พัชราภรณ์  วรมาลี